Föreläsningar

Psykisk hälsa

Med en blandning av egna erfarenheter, teori och ett stort intresse föreläser jag om människans psykiska hälsa. Min ambition är att tillgängliggöra begreppen, ohälsa och välmående, samt medvetandegöra hur de kan se ut och te sig. Tips på olika angreppssätt att möta både sig själv och andra i situationer och perioder av mindre bra mående. Allt från en dipp i tillvaron till den yttersta konsekvensen, suicid.

Föreläsningen ämnar även att bygga upp strategier för att värna om det psykiska välbefinnandet. Samt att använda sig av innehållet i den psykiska första-hjälpen-lådan.

Tillhörande workshops

Det finns flera möjligheter att bygga på föreläsningen med tillhörande workshops. Dessa utformas unikt för att passa den aktuella publiken eller arbetsplatsen. Men det övergripande syftet är att höja kunskapsnivån, teamkänslan och modet.

Sätt ljud på de tysta orden!

För frågor, referenser eller offert, kontakta mig på mejl, helena@stallreje.se alternativt telefon, 073 600 83 02. Finns även att boka via SAJ.se